Wol in Duurzame Gelderse Waardeketen

‘Schapenwolkorrels’ zijn watervasthoudend en dienen als een natuurlijke bron met vele voedingsstoffen voor planten en moestuinen. Ze zorgen ervoor dat extra water geven gedurende droge periodes overbodig is en verrijken ook de bodem. Daarnaast is er een toenemende vraag naar oplossingen voor de kringlooplandbouw en regeneratieve landbouw. Maar schapenwolkorrels zijn op dit moment zeer beperkt verkrijgbaar in Nederland.

De Gelderse Dirk Jan van Dalfsen, als schapenscheerder dagelijks bezig met wol, zag de potentie van het hergebruiken van schapenwol als circulaire, regionaal te gebruiken meststof. Na een periode van experimenteren is het productieproces uitgewerkt en zijn met samenwerkingspartners uit onderzoek, bedrijfsleven en overheid, succesvolle proeven gedaan.

Na goede resultaten uit de proeven is de produktie van de de schapenwolkorrels verder opgeschaald om zo een duurzame waardeketen voor wol te realiseren. Daar kwam veel bij kijken: financiering, een stevige onderbouwing én een robuuste aanpak. Adviseurs Inge Evenhuis en Boris Polm van de verbinders van KplusV hebben zich flink ingespannen om te helpen de ambities waar te maken: innovatie in combinate met een circulaire Gelderse economie!

Lees meer Groei en financiering Dirk Jan van Dalfsen voor een duurzame waardeketen voor wo

KplusV Belangrijke vraagstukken schreeuwen om werkende oplossingen. Wij ontwikkelen ze. (kplusv.nl)