Wie wij zijn

Gelderse schapenhouders, agrarische professionals, dieren- en tuinliefhebbers

Geldersewolpotgrond.nl is opgezet door Gelderse schapenhouders, agrarische professionals, dieren- en tuinliefhebbers en anderen die duurzaamheid en een lokale circulaire economie een warm hart toedragen en graag hun kennis delen over dit onderwerp.  

Wol in de grond stoppen lijkt tegenstrijdig met het hoogwaardige karakter van wol; maar is eigenlijk een hele beste manier om grondstoffen opnieuw te gebruiken, zonder deze te veel af te waarderen.  Zo is ‘overgebleven’ wol geen afval, maar een bodemverbeteraar en een bemester, en zijn onze Gelderse schapen zo vriendelijk om hun Gelders voer in Gelderse wol om te zetten, waarmee weer Gelderse grond verbeterd en bemest kan worden – om er weer Gelders voer op te verbouwen! 

Samen met partners uit de onderzoekswereld, het bedrijfsleven en de overheid is schapenscheerder en paraveterinair Dirk Jan van Dalfsen de drijvende kracht achter het initiatief om Gelderse schapenwol te hergebruiken. Ook wil hij graag inzicht geven in zijn ervaringen, opgedaan zowel ‘in het veld’ als via desk top research, om kennis over dit onderwerp breder toegankelijk te maken.

Dirk Jan: “Door hergebruik van Gelderse schapenwol ontwikkelen we een duurzame en circulaire voedingstof in de vorm van wolkorrels als bodemverbeteraar en als alternatief voor kunstmest, voor het bemesten van bomen, planten en moestuinen.”

 

Meer informatie:

Dirk Jan van Dalfsen Paraveterinair | Ermelo | Gelderland