Gelderse Wol in Gelderse Grond Onderzoek

In de Gelderse agrarische sector wordt momenteel hard gezocht naar duurzame oplossingen om de opbrengst van gewassen te verhogen en de ecologische voetafdruk te beperken. Een van de manieren om dat doel te bereiken is het gebruik van korrels met Gelderse schapenwol (‘wolkorrels’) als bodemverbeteraar en bemester. Het effect van deze wolkorrels gaat getest worden in een onderzoek met een looptijd van bijna een jaar.

Wolkorrels bestaan uit organische materialen die door hun unieke eigenschappen de bodemstructuur kunnen verbeteren, de biodiversiteit kunnen verhogen en de hoeveelheid organische stof in de bodem kunnen verhogen. Daarnaast draagt het gebruik van Gelderse schapenwol als bodemverbeteraar bij aan het circulair gebruiken van deze grondstof.

Het onderzoek kijkt naar de effecten van wolkorrels op ondergrondse- en bovengrondse biodiversiteit, organische stof in de bodem en gewasopbrengst. Om zo meer biodiversiteit in landschappen, innovatieve banen en een algehele hogere kwaliteit van leven in de Gelderse regio te realiseren. Het onderzoek gaat van start in 2023 in het Gelderse Giesbeek en de uitkomsten worden in 2024 verwacht!